Πολυϊατρείο Πάτρας

Ανακοίνωση για χρήση των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου Πάτρας έναντι του νέου Κορωνοϊού

Δείτε το πρόγραμμα του Πολυϊατρείου Πάτρας.

Δείτε Κέντρα & συνεργαζόμενοι ιατροί

στο ν.Αχαϊας

Νέο ξεκίνημα για τα ιατρεία της Ομοσπονδίας

στην Πάτρα