Ιστορικό Ίδρυσης

Η ίδρυση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αποτελεί την πρώτη οργανωτική σύνδεση Ταμείων Υγείας και την πρώτη Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα Ταμεία – μέλη του οποίου, αριθμούν 110.000 ασφαλισμένους και 1.000 εργαζόμενους. Η διαδικασία ίδρυσής της ξεκινά από το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώνεται με την ευκαιρία των 65 χρόνων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. το 1995 στην Αθήνα, με την οικονομική και επιστημονική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την ίδια χρονιά, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. γίνεται αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Eνωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (Α.Ι.Μ.), κατά την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ.

Το 1996 υπογράφεται Πρακτικό Iδρυσης Ομοσπονδίας Α.Τ.Υ. με τη συμμετοχή των Ταμείων Τ.Υ.Π.Ε.Τ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος), Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας) και το 1997, σε πανηγυρική εκδήλωση, ανακοινώνεται επίσημα η ίδρυση της Ομοσπονδίας, με την παρουσία των Διοικητών των Τραπεζών των αντίστοιχων Ταμείων και του τότε Προέδρου της Α.Ι.Μ., κ. Geert Hamilton.

Το 1999 αποφασίζεται η ένταξη του 4ου μέλους στην Ομοσπονδία, του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., Ταμείου των Δημοσιογράφων (Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης), το οποίο και έκτοτε συμμετέχει και επίσημα στο Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Τα 4 Ταμεία λειτουργούν με βάση το Αυτοδιαχειριζόμενο πρότυπο, όπου τα μέλη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα εκλέγουν τη Διοίκηση, η οποία διαχειρίζεται τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους των Ταμείων. Παρέχουν στα μέλη τους υπηρεσίες περίθαλψης υγείας, πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Διαθέτουν δε, πολύχρονη πείρα στον Τομέα της Προληπτικής Ιατρικής. Δεν λαμβάνουν κοινωνικούς πόρους από το Κράτος, είναι μη-Κερδοσκοπικά, Αυτοδιοικούμενα και έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τους την Αλληλοβοήθεια και την Αλληλεγγύη.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από τη δυναμική των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων και σεμιναρίων, όπως και την ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ των ταμείων μελών της πριν την ίδρυσή της, έχει παραλάβει, αλλά και αναπτύξει σημαντικό δίκτυο σχέσεων με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή ταμεία υγείας του χώρου της. Ως εκ τούτου, διοργανώνει σε ετήσια βάση πολύ επιτυχημένες ιατρικές ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια (συνεργασία με τη Γαλλική Συνομοσπονδία Α.Τ.Υ., FNMF). Ορόσημο στην πορεία της υπήρξε η διοργάνωση 2 μεγάλων διεθνών συνεδρίων της ΑΙΜ στην Αθήνα (1998, 2003), με συμμετοχή μεγάλων διεθνών φορέων και σημαντική απήχηση σε τοπικό επίπεδο. Τόσο τα συνέδρια, όσο και τα σεμινάρια λειτουργούν επιμορφωτικά προς τα στελέχη και τους εκλεγμένους των ταμείων – μελών της.

Eχει υπογράψει συμβάσεις με μεγάλα ιδιωτικά Νοσηλευτικά Κέντρα, Διαγνωστικά Εργαστήρια και ιδιώτες ιατρούς σε Αθήνα και περιφέρεια και έχει επιτύχει σημαντικές μειώσεις για το Κόστος των Νοσηλίων, όπως επίσης και με το Πρότυπο Γαλλικό Μουτουαλιστικό Νοσηλευτικό ίδρυμα , “Montsouris”.

Eχει ιδρύσει Πολυιατρείο στην πόλη της Πάτρας (2002), (μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων των Ταμείων Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ) με τις ιατρικές ειδικότητες : Δερματολόγου, Καρδιολόγου, Οδοντιάτρου, Ορθοδοντικού, Ορθοπεδικού, Οφθαλμιάτρου, Παθολόγου και ΩΡΛ και η προσέλευση και προτίμηση των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα είναι περισσότερο από ικανοποιητική.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αντιπροσωπεύει το τρίτο πρότυπο διαχείρισης υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα μετά τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Αποσκοπεί κυρίως: στην ορθολογική αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής σε κέντρο και περιφέρεια για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και πρόνοιας, όπως και τη δημιουργία νέων δομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της. Στη θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής, τη σύναψη κοινών συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών υγείας από Δημόσιο ή ιδιώτες και την ανάπτυξη σχέσεων Αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων. Επίσης, έχει στόχο την ενεργό ανάπτυξη διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων που διασφαλίζουν την πρωτοπόρα κοινωνική ευρωπαϊκή αντίληψη και δράση της στον ασφαλιστικό τομέα. Στην αντίληψη της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., οι πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, ως τρόπος ζωής, αποτελούν τη βάση της υγείας και της πρόληψης, που αποτελεί προτεραιότητα για την Ομοσπονδία.

Μήνυμα του Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., η πρώτη και μοναδική Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα, κλείνει φέτος, αισίως, τα 20 χρόνια δράσης και λειτουργίας της. Με δυναμική δραστηριότητα και παρουσία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο ως πλήρες και ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Α.Τ.Υ., AIM, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. έχει εργασθεί συστηματικά και με ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να διατηρήσει και να προβάλει το πρότυπο έργο των Ταμείων-μελών της και να αναδείξει τον συνδετικό θεσμικό της ρόλο.

Με ορόσημο τις αξίες της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας και οδηγό τη Δημοκρατική Διαχείριση, σε μια χρονική περίοδο με σημαντικές εξελίξεις στους Τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υγείας, στόχος του υφιστάμενου Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η αναβάθμιση της οργανωτικής δομής της Ομοσπονδίας και της εκ νέου ενεργοποίησης υπηρεσιακών μηχανισμών, που θα επαυξήσουν τις συνέργειες μεταξύ των Ταμείων, θα περιφρουρήσουν τη μοναδικότητά τους και θα αποφέρουν ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη προς όλους τους ασφαλισμένους.

Ήδη, το ομοσπονδιακό έργο του Πολυιατρείου της Πάτρας, που, μετρώντας 16 χρόνια συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας, ξεκινά σε νέες βάσεις και σε καινούριο, σύγχρονα εξοπλισμένο χώρο στέγασης, αποτελεί την επιτομή ενός κοινού οράματος μεταξύ των Ταμείων για ενιαία παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους τους. Η ατζέντα της Ομοσπονδίας ενισχύεται, μεταξύ άλλων, με ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες, όντας πιο κοντά από ποτέ στην ίδρυση Ομοσπονδιακού Φαρμακείου για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους αλλά και τη διεύρυνσή της, με την πιθανή ένταξη και έτερων φορέων κύριας ή πρόσθετης ασφάλισης υγείας συναφούς νομικού πλαισίου, που δεν ανήκουν στον ΕΦΚΑ. Η αναγκαιότητα της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και της ΑΙΜ επιβεβαιώθηκε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο το Νοέμβριο 2018 με την άμεση επέμβαση και ανατροπή της ένταξης των Ταμείων μας στον ΕΟΠΥΥ. Η επιτυχημένη πολιτική και συμμετοχή στην ΑΙΜ από την ίδρυση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. έχει πολλαπλά συνεισφέρει στη λειτουργία των Ταμείων μας.

Συνάδελφοι,

Η προάσπιση των Ταμείων και της Ομοσπονδίας μας δεν είναι μόνο μέλημα των Διοικήσεών τους αλλά όλων μας. Γιατί είναι τα ‘παιδιά’ και η ‘περιουσία’ όλων μας.

Σας καλούμε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που σας παρέχουν, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της ύπαρξης και των αγώνων τους εδώ και δεκαετίες. Η στήριξή σας, τόσο με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και παροχών, όσο και με την κριτική σας απέναντί μας, είναι πραγματικά πολύτιμη και αναγκαία.

Γεώργιος Καρπέτας
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Μάρτιος, 2018