ΑΘΗΝΑ

Ροζαλία Πιπέρη, Γενική Διευθύντρια

Μυρτώ Καρπέτα, Γραμματεία

Κων/νος Σαγρόπουλος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Πολυϊατρείο ΠΑΤΡΑΣ

Θεοδώρα Μπλώνη, Γραμματεία

Βιολέτα Φωτοπούλου, Νοσηλεύτρια