Νέο Προεδρείο και ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της O.A.T.Y.E.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Νέο Προεδρείο και ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.)

 

Κατά την υπ’ αριθ. 94 (11-02-2019) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εξελέγη ομόφωνα νέο Προεδρείο και η σύνθεση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας διαμορφώθηκε ως εξής:

 

Μέλη Προεδρείου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ασπιώτης Χρήστος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Γιαμπουράς Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Γκανάς Μάρκος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΤΑΜΙΑΣ                                                    Πλας Δημήτριος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Μητσόπουλος Ιωάννης (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ                                      Γκριζώτης Ιωάννης (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

 

Τακτικά Μέλη (αλφαβητικά)

Αβράμης Θεόδωρος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

Αντωνιάδου Μαρία (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

Διγκόλης Γεώργιος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

Καρασούλας Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

Κουκάκης Γεώργιος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

Μιχαλίτσης Νικόλαος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.,

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος ΑΣΠΙΩΤΗΣ           Γεώργιος ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ

 

 

 

 

Search

+