Νέα από την ΑΙΜ (Association Internationale de la Mutualite)

30 Μαΐ 2017 ΔΙΕΘΝΗ

Η ΑΙΜ συνυπογράφει Ανοιχτή Επιστολή προς τους Ευρωπαίους Υπουργούς Υγείας

σχετικά με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (AVMSD)

 

Η ΑΙΜ, σε συνεργασία με κορυφαίους Ευρωπαϊκούς επιστημονικούς και ιατρικούς φορείς, συνυπέγραψε Ανοιχτή Επιστολή προς τους Ευρωπαίους Υπουργούς Υγείας, υποβάλλοντας προτάσεις στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις αναφορικά με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας (AVMSD) που σχετίζονται με τις εμπορικές επικοινωνίες (διαφημίσεις).

Η παχυσαρκία και η κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν μείζονες αιτίες που επιβαρύνουν την υγεία και μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και πρόωρο θάνατο. Σήμερα, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Ε.Ε. είναι είτε υπέρβαροι, είτε  παχύσαρκοι, ενώ το ποσοστό επιπολασμού της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας (ηλικίες 5-17 ετών) στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερο του 30%. Για τη Ευρώπη, επίσης, καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ από εφήβους, καθώς, κατά μέσο όρο, τέσσερις στους πέντε μαθητές (15-16 ετών) αναφέρουν πως είχαν ήδη σχετική εμπειρία. Τα στατιστικά αυτά καταδεικνύουν την ύπαρξη σοβαρών κινδύνων για την υγεία, που συνακόλουθα επιβαρύνουν και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Τα παιδιά και οι νέοι στην Ευρώπη παραμένουν δέκτες επιθετικού μάρκετινγκ υπέρ του αλκοόλ και των τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, σε τακτική βάση. Η τρέχουσα αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (AVMSD) αποτελεί σημαντική ευκαιρία, προκειμένου να μειωθεί η έκθεση των παιδιών της Ευρώπης στις εμπορικές επικοινωνίες προβολής προϊόντων που μπορούν να βλάψουν την υγεία τους.

Στην επιστολή επισημαίνονται τρεις βασικές διορθωτικές παράμετροι που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση έκθεσης των παιδιών απέναντι στο μάρκετινγκ για το αλκοόλ και τα επιβλαβή τρόφιμα:

  1. Ελαχιστοποίηση  της έκθεσης των παιδιών στην εμπορία επιβλαβών για την υγεία προϊόντων: Απαιτούνται υποχρεωτικά μέτρα, που θα πρέπει να καλύπτουν τις τηλεοπτικές υπηρεσίες, τις πλατφόρμες διανομής βίντεο σε απευθείας σύνδεση, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτική διάταξη για τα επιμέρους κράτη-μέλη να καθορίζουν και να εφαρμόζουν ένα φίλτρο απορροής που θα καταγράφει επαρκώς τους χρόνους παρακολούθησης των παιδιών και των εφήβων ανά χώρα.
  2. Αποκλεισμός του αλκοόλ και των επιβλαβών τροφίμων από τις διαφημίσεις τοποθέτησης προϊόντων και τις χορηγίες: Η τοποθέτηση προϊόντων και η χορηγία αλκοολούχων ποτών και επιβλαβών τροφίμων αποτελούν αποτελεσματικές τεχνικές μάρκετινγκ για την προβολή των οποίων θα πρέπει να επιβληθεί γενικευμένη απαγόρευση (παράλληλα με τον καπνό και τα φάρμακα) και όχι μόνο από προγράμματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδικό κοινό.
  3. Εξασφάλιση ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τη μετάδοση διαφημίσεων από άλλες χώρες, για λόγους δημόσιας υγείας: Οι προσπάθειες των πρωτοπόρων κυβερνήσεων για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία του αλκοόλ και της εμπορίας τροφίμων δεν θα πρέπει να υπονομεύονται από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Κλείνοντας την επιστολή, οι συνυπογράφοντες (AIMAPYNEASLEUCAMEHNEPHAIOGT InternationalCPME,UEGAAIBMACancer Research UKIOGTNTOIASSHAAPSTAPEUROCAREζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να συνεργαστούν μαζί τους στην οριστικοποίηση του τελικού κειμένου της Οδηγίας.

 Μτφ.: ρπ

Search

+