Η AIM χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη Βελτίωση των Προϊόντων Τροφίμων

14 Ιούλ 2016 ΔΙΕΘΝΗ

Η ΑΙΜ, η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Μη-Κερδοσκοπικών Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας, χαιρετίζει τα Συμπεράσματα του Ευρωπαικού Συμβουλίου σχετικά με τη Βελτίωση τωνΠροϊόντων Τροφίμων, που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουνίου 2016.                       

Το να καταστούν οι υγιεινότερες επιλογές καλύτερα διαθέσιμες, θα αποτελέσει το κλειδί στον αγώνα για πιο υγιείς πληθυσμούς αλλά και βιώσιμα συστήματα υγείας.

 

Η AIM συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι: «η υγιεινή επιλογή θα έπρεπε να είναι και η ευκολότερη».

Αυτή τη στιγμή, οι υγιεινές επιλογές είναι συνήθως απλησίαστες για την ασθενέστερη κοινωνικο-οικονομικά μερίδα του πληθυσμού.
Το να γίνουν ευρέως διαθέσιμα τα υγιεινά και βελτιωμένα προϊόντα, μπορεί να βοηθήσει

στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία,

επιτρέποντας στις ευάλωτες ομάδες να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής.

 

Από την άλλη, η μείωση στο αλάτι, τα κορεσμένα λιπαρά και την πρόσθετη ζάχαρη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη οφέλη για το σύνολο του πληθυσμού.

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και οι διαταραχές που έχουν να κάνουν με την ινσουλίνη, οδηγώντας σε υψηλότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο και πολλές μορφές καρκίνου, αποτελούν κάποιες μόνο από τις πιθανές συνέπειες μιας φτωχής διατροφής.

Αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητα των ίδιων των Κρατών-Μελών στα περισσότερα θέματα που αφορούν στην υγεία, η AIM καλεί παράλληλα, τόσο την Κομισιόν, όσο και άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να αναλάβουν δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένης της διασυνοριακής φύσης του εμπορίου τροφίμων.

Σύμφωνα και με την πρόσφατα δημοσιευμένη Διατύπωση Θέσης της ΑΙΜ, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου οδηγούνται, κατά την άποψή μας, προς τη σωστή κατεύθυνση. Σαν επόμενο βήμα, η AIM προτρέπει τα Κράτη-Μέλη να αναπτύξουν ή να αναμορφώσουν τα εθνικά τους σχέδια για βελτιώσεις στα προϊόντα, πρόταση που αναδείχθηκε και από τα συμπεράσματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει από την πλευρά της να εξασφαλίσει αποτελεσματικά σημεία αναφοράς για τη μείωση του αλατιού και των κορεσμένων λιπαρών,

γεγονός που θα ενισχύσει την ποιότητα των Ευρωπαϊκών τροφίμων και, κατά συνέπεια, θα βελτιώσει την υγεία των πολιτών.

 

                                                                 20 Ιουνίου 2016

Η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) είναι η οργάνωση-ομπρέλα Ασφαλιστικών και Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Δια των 63 μελών της από 28 χώρες, προσφέρει κάλυψη υγείας σε 230 εκ. πολίτες στον κόσμο και 160 εκ. στην Ευρώπη, μέσω υποχρεωτικής ή συμπληρωματικής ασφάλισης και διοίκησης της υγείας, αλλά και κοινωνικών υποδομών. Η ΑΙΜ αγωνίζεται για την υπεράσπιση της πρόσβασης στη φροντίδα υγείας για το σύνολο της ασφάλισης που βασίζεται στην αλληλεγγύη και τον μη κερδοσκοπικό προσανατολισμό. Αποστολή της είναι να παράσχει στα μέλη της μία πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας αναφορικά με τα κοινά ζητήματα και να παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους προς τους Ευρωπαικούς και διεθνείς θεσμικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aim-mutual.org

Υπ.επικοινωνίας: Jessica Carreno Louro – jessica.carreno@aim-mutual.org

Το πλήρες κείμενο του Ευρωπαικού Συμβουλίου στα ελληνικά: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642807_el.pdf  

Search

+