ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

29 Σεπ 2017 ΔΙΕΘΝΗ

Δείτε εδώ τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που κατήρτισε ο Ταμίας της ΑΙΜ, κ. Alain Coheur, σχετικά με τον Αντίκτυπο της Ψηφιακής Επανάστασης στον Τομέα της Υγείας, η οποία κατατέθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της τακτικής ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ/EESC) την περασμένη εβδομάδα.

Search

+