ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Νο 2/2017 ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Αθήνα, 24/2/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο  2 / 2017

(δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης)

                 Αγαπητοί συνάδελφοι,

                 Με χαρά και αίσθημα ευθύνης, σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου μας ξεκινάει μαζί με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.) μία νέα συνεργασία, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης στο Πολυϊατρείο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στην Πάτρα, των μελών του Τ.Υ. που  κατοικούν και εργάζονται στο Νομό  Αχαΐας, αλλά και όλων των μελών πανελλαδικά που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του.

                Προκειμένου να έχουμε όλοι μας μια αξιοπρεπή και αξιόπιστη πρωτοβάθμια  δομή υγείας, χωρίς όμως να αυξάνει κατακόρυφα το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού με ταυτόχρονο περιορισμό των παρεχομένων υπηρεσιών, προσπαθήσαμε και πετύχαμε την συμμετοχή μας στο Πολυϊατρείο της Πάτρας.

                Το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. συμφώνησε με την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. της οποίας είναι μέλος, να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των μελών μας, που κατοικούν και εργάζονται στο Νομό Αχαΐας στο Πολυϊατρείο της Πάτρας για ιατρικές επισκέψεις και συνταγογράφηση.

                Το δικαίωμα αυτό θα παρέχεται στους εν ενεργεία υπαλλήλους, στους συνταξιούχους,  στους αποχωρήσαντες  με εθελούσια και σε όσους βρίσκονται σε αναστολή σύνταξης.  Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στα προστατευόμενα μέλη των παραπάνω κατηγοριών, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό του Ταμείου Υγείας.

   Η συνταγογράφηση φαρμάκων, παραπεμπτικών για εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα, καθώς και η έκδοση ιατρικών  βεβαιώσεων, θα γίνεται με χρήση του βιβλιαρίου του  ΕΟΠΠΥ κάθε ασφαλισμένου.

                Η παροχή αυτή θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ για τους πρώτους τρεις μήνες, με ημερομηνία έναρξης  την 1η Μαρτίου 2017.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα το Δ.Σ του Ταμείου θα συνεκτιμήσει τα δεδομένα που θα προκύψουν, την προσέλευση των συναδέλφων, το επιπρόσθετο κόστος λειτουργίας  όλων των Πολυϊατρείων,  την αποδοχή την οποία θα βρει αυτή η παροχή συνολικά και αναλόγως θα αποφασίσει για τη συνέχεια.

                 Συνάδελφοι, για την υλοποίηση αυτής της  προσπάθειάς μας είναι απαραίτητη και η δική σας συμβολή, στα πλαίσια της ενημέρωσης και επικαιροποίησης του μητρώου του Τ.Υ. με στοιχεία τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί μετά την 27η /07/2012.

                Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται, σε πρώτη φάση, οι συνάδελφοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι οι οποίοι κατοικούν στο νομό Αχαΐας, να αποστείλουν στο ΤΥΠΑΤΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται η οποιαδήποτε αλλαγή στην υπηρεσιακή τους ή οικογενειακή τους κατάσταση, π.χ.

  • Πράξη συνταξιοδότησης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 27η/07/2012.
  • Πράξη ή δήλωση εθελούσιας αποχώρησης.
  • Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων ή γάμου των άμεσων μελών ή σύμφωνο συμβίωσης.

                Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επικαιροποίηση του μητρώου για όλα τα μέλη μας, τα οποία, επαναλαμβάνουμε, ότι έχουν τη δυνατότητα χρήσης του Πολυϊατρείου με επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του ΕΟΠΠΥ.

                Σας  γνωρίζουμε, επίσης, ότι στο site του Τ.Υ. « www.typate.gr»  θα αναρτηθεί ο πίνακας με τα μητρώα (των άμεσων και έμμεσων μελών του Τ.Υ. )  των συνταξιούχων ή σε εθελούσια και των προστατευόμενων μελών τους. Οι συνάδελφοι των οποίων ο αριθμός μητρώου  δεν αναγράφεται στους πίνακες αυτούς,  θα  πρέπει να  επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Τ.Υ.,  στο τηλ.: 210 8898430 / 210-8898448.

Θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις σχετικά με την ενημέρωση των συναδέλφων.

                 Παρακαλούνται επίσης, ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι,  εν ενεργεία και συνταξιούχοι,  να ενημερώσουν τις υπηρεσίες του Ταμείου  με τα προσωπικά τους στοιχεία: Δ/νση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και το προσωπικόemail,  αποστέλλοντάς τα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση  « mitroo@typate.gr.»

                 Παρατίθεται πίνακας με τις ιατρικές ειδικότητες που λειτουργούν στο Πολυϊατρείο της Πάτρας και το ωράριο λειτουργίας του PROGRAMMA POLYIATREIOY .

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                            Γ. ΒΙΚΑΣ                                                             Μ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Search

+