Πληροφορίες

Διεύθυνση

  • Γραφεία Αθήνας
    Πανεπιστημίου 65,
    Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ
  • Πολυϊατρείο Πάτρας
    Κανακάρη 193,
    Τ.Κ. 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Αθήνα : (+30) 210 3211753

Πάτρα : (+30) 2610 242780 & 242781

Email

info@oatye.gr

info.patras@oatye.gr

Γραφεία Αθήνας

Πολυϊατρείο Πάτρας

Επικοινωνήστε μαζί μας