ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 2018

Προεδρείο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                                       

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                            ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος           (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:            ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ Νικόλαος       (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    ΠΛΑΣ Δημήτριος                    (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΤΑΜΙΑΣ:                                           ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος      (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ:                          ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ Ιωάννης           (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

Τακτικά Μέλη (αλφαβητικά)

ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ Ιωάννης                    (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος                    (T.Y.Π.Ε.Τ.)

ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ Γεώργιος              (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΚΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος                   (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης           (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Παναγιώτης         (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΣΤΑΘΑΤΟΥ Αγγελική                     (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

 

Search

+