Ανακοίνωση για επαναφορά ωραρίου λειτουργίας Πολυϊατρείου Πάτρας από 13/07/2020

10 Jul 2020 Uncategorized

Ανακοίνωση για επαναφορά ωραρίου λειτουργίας Πολυϊατρείου Πάτρας από 13/07/2020
Δείτε εδώ το καινούργιο ωράριο.

Search

+