Πολυϊατρείο Πάτρας

Δείτε το πρόγραμμα του Πολυϊατρείου Πάτρας.

Δείτε Κέντρα & συνεργαζόμενοι ιατροί

στο ν.Αχαϊας

Νέο ξεκίνημα για τα ιατρεία της Ομοσπονδίας

στην Πάτρα