›› Τα νέα της ΑΙΜ

ΑIM-E.Ε. εβδομαδιαίο δελτίο n°5 (2/05)

Ενημέρωση προς τα μέλη της ΑΙΜ


Τα νέα της ΑΙΜ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  -

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- Εκδηλώσεις

 

Τα νέα της AIM

AIM θα εκπροσωπηθεί στην Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες  (9/05/12, Βρυξέλλες)

AIM θα εκπροσωπηθεί στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Πολιτική της Υγείας (10/05/12, Βρυξέλλες)

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Η καλύτερη χρήση των πληροφοριών υγείας θα μεταμορφώσει το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης, αναφέρει έκθεση ειδικού. (07/05/12)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/453&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

                           

-‘Ενδυνάμωση, καινοτομία και αποδοτικότητα στον Τομέα Υγείας’, εναρκτήρια ομιλία ολομέλειας στην Εβδομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας από τη Neelie Kroes, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπεύθυνη της Ψηφιακής Ατζέντας  

 (7/05/12,Κοπεγχάγη)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/331&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

 

-Επιλογή επιτυχημένων έργων επιδοτούμενων από τα Προγράμματα της Ε.Ε. για την Υγεία  (04/05/12)

http://ec.europa.eu/health/programme/docs/success_stories_hp_2008-2013_en.pdf

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Agenda: Επιτροπή για το Περιβάλλον (8/05/12)

-Τροποποίηση του Κανονισμού (EC) No 726/2004 για τη φαρμακοεπαγρύπνηση

( 8/05/12 στις 09.00 πμ)

-Η Υγεία στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το τρίτο πολυετές πρόγραμμα των δράσεων της Ε.Ε. στο τομέα υγείας για την περίοδο 2014-2020

(8/05/12 στις 11.00 πμ)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/oj/900/900130/900130en.pdf

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Δανία δίνει ηλεκτρονική ώθηση στον τομέα περίθαλψης υγείας (03/05/12)

http://eu2012.dk/en/NewsList/April/Uge-18/ehealth

 

Εκδηλώσεις

-Φόρουμ της Ε.Ε. για την Πολιτική της Υγείας

(10/05/12, Βρυξέλλες)

 

-Ευρωπαϊκές Ανοιχτές Εκδηλώσεις σε όλα τα ινστιτούτα

(12/05/12, Βρυξέλλες)

http://www.festivalofeurope.europa.eu/index_en.htm

 

- XXXή Γενική Συνέλευση και συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΙΜ  

(31/05 – 1/06/12 στα γραφεία της INAMI, Βρυξέλλες)

 

-Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ

(15/06/12 στα γραφεία της ΑΙΜ, Βρυξέλλες)

 

 

 

Μτφρ. Ρ.Πιπέρη/Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Posted on 10-05-2012 by Secretariat
›› ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Αθήνα, 2/05/2012.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

‘ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΜΟΡΣ…’

 

Η Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), αποτελούμενη από τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας  Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος), Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας) και Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης) καταγγέλλει το ιταμό και άηθες ύφος του εκπροσώπου της Ε.Ε. και της Τρόικας, κ. Μ. Μορς, με το οποίο απευθύνθηκε στην από 20/04/12 επιστολή του προς τους Eλληνες Υπουργούς Εργασίας και Υγείας και το οποίο βάλλει και θίγει βάναυσα κάθε έννοια Δημοκρατίας, απαξιώνοντας το Σύνταγμα και τους θεσμούς της χώρας, καθώς και ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση πως τα ελληνικά Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, ΝΠΙΔ, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στηρίζουν και προάγουν την Κοινωνική Ασφάλιση και αποτελούν βασικό πυλώνα της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της αρχής του Μουτουαλισμού, με παρελθόν, παρόν και μέλλον, που δεν μπορεί να αναιρεθεί από καμία Τρόικα!

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας χαιρετίζει την αποφασιστική στάση και την κατηγορηματική απάντηση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον κ. Μορς,  η οποία έγινε γνωστή σήμερα, 2/05, από τον Ημερήσιο Τύπο και η οποία αναφέρεται σαφώς και διακριτά στα ΝΠΙΔ Ταμεία- μέλη της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., αλλά και υπερασπίζεται  την Ελληνική Δημοκρατία.  

 

Για την Ο.Α.Τ.Υ.Ε.,

 

ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 

ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Posted on 02-05-2012 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>