›› ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΜ

------------------------------------------

Είναι αναγκαία η αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων φροντίδας υγείας: Ωρα να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της απάτης και της σπατάλης! 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί την απάτη ως μία από τις δέκα κυριότερες αιτίες της αναποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας. Το μέσο ποσοστό της απάτης στην υγειονομική περίθαλψη το 2013 εκτιμάται ότι έφτασε το 6,19% του συνόλου των δαπανών για την υγεία παγκοσμίως (ή περίπου 5,65 ¤ τρισεκατομμύρια) [1].

Αυτά τα απίστευτα στοιχεία ηχούν ακόμη πιο δυνατά σε μια εποχή στην οποία τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης τίθενται υπό σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς και τη στιγμή που οι κυβερνήσεις, οι πληρωτές, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι ασθενείς καλούνται να ξοδέψουν κάθε ευρώ με επιπλέον φροντίδα. Οι πρόσφατες Ειδικές Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  προς κάθε Χώρα, καλεί τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για περιορισμό του κόστους στην περίθαλψη υγείας,  η αύξηση του οποίου αποτελεί κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ενα αποτελεσματικό σύστημα ανίχνευσης της απάτης, θα μπορούσε να απελευθερώσει σημαντικούς πόρους σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στη φροντίδα υγείας.

Προσηλωμένη στην αρχή της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας για όλους, η ΑΙΜ αναγνωρίζει ότι η απάτη και η διαφθορά στην υγεία αποτελούν τεράστιο εμπόδιο παγκοσμίως για τα συστήματα υγείας που βασίζονται στην αλληλεγγύη και τη βιώσιμη υγειονομική φροντίδα. Ως εκ τούτου, η AIM, μέσω της Ομάδας Εργασίας που έχει συστήσει για την Καταπολέμηση της Απάτης, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τα ασφαλιστικά ταμεία, τους παρόχους φροντίδας υγείας και τις αρχές, προκειμένου να αναπτύξουν δυναμικές και αποτελεσματικές πολιτικές καταπολέμησης της απάτης. Οι εμπειρογνώμονες της ΑΙΜ στο θέμα της απάτης εντοπίζουν αρκετούς τομείς στους οποίους κρίνουν πως μπορούν να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες δράσης:

ü  Θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ παρόχων και ασθενών, εφόσον πολλές περιπτώσεις παρατυπιών που έχουν γίνει γνωστές, τυγχάνει να είναι απλά λάθη και όχι απάτη. Ακόμη, η παροχή εποικοδομητικής κριτικής και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών τιμολόγησης θα συμβάλουν στην αύξηση της διαφάνειας, σε λιγότερα λάθη και λιγότερες "ευκαιρίες" για απάτη,

ü  Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων και των τεχνικών λήψης δεδομένων για την πρόληψη και τον εντοπισμό δόλιων συμπεριφορών, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των ελέγχων απάτης και την καλύτερη κατανομή των πόρων,

ü  Σύστημα πολλαπλών προσεγγίσεων  που συνεπάγεται τη δημιουργία ειδικών μονάδων ενάντια στην απάτη στο εσωτερικό των οργανισμών, η ανάπτυξη συστημάτων εταιρικής συμμόρφωσης και η εφαρμογή των αρχών της ακεραιότητας, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και τους συνεργάτες των ασφαλιστών φροντίδας υγείας, έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν κατάλληλες και αποτελεσματικές λύσεις,

ü  Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες τάσεις στην απάτη, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων και των κυβερνήσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει, επίσης, σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση του ζητήματος της διασυνοριακής απάτης στην περίθαλψη υγείας.

Μαζί με τον εταίρο της, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Απάτης και της Διαφθοράς (EHFCN), η AIM υποστηρίζει τις συστάσεις που διατυπώνονται στη Μελέτη για τη διαφθορά στον Τομέα Υγείας που διέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 [2] και ζητά από την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν τους επιμέρους φορείς που συμμετέχουν στον αγώνα ενάντια στην απάτη, βοηθώντας τους να αναπτύξουν καινοτόμα και αποτελεσματικά συστήματα καταπολέμησης του φαινομένου, μέσω:

Ø  του καθορισμού σαφών και αποτελεσματικά εφαρμόσιμων κανόνων ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά,

Ø  της επικοινωνίας σχετικά με τις επιπτώσεις της απάτης στα συστήματα φροντίδας υγείας,

Ø  της διευκόλυνσης στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Σχετικά με την Ομάδα Εργασίας της AIM για την Καταπολέμηση της Απάτης

Η ΑIM συγκαλεί, σε τακτική βάση, συνεδριάσεις αφιερωμένες στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα υγείας. Η σχετική Ομάδα Εργασίας συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες για το θέμα από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφόρηση και τεχνογνωσία αναφορικά με τις πολιτικές και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στόχος των δράσεων της Ομάδας είναι να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τα μέλη της ΑΙΜ, προκειμένου να λάβουν πιο συγκεκριμένα μέτρα απέναντι στον τομέα αυτόν.

 

[1] Οικονομικό κόστος από απάτες στην υγειονομική περίθαλψη 2015,  PKF Littlejohn Counter Fraud & Forensic Services and Centre for Counter Fraud Studies of the University of Portsmouth, 2015

[1] Study on Corruption in the Healthcare Sector, European Commission, 2013 / Μελέτη για τη Διαφθορά στην Τομέα Υγείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013

 

Μτφρ.: Ροζαλία Πιπέρη

Posted on 21-03-2016 by Secretariat
›› ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 63ΗΣ ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Αθήνα, 22.01.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στην 63η ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

26, 27 & 28 Ιανουαρίου 2016, Πολυιατρείο Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

 

     Συνάδελφοι και φίλοι αιμοδότες,

 

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., στηρίζοντας έμπρακτα το θεσμό της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

που αποτελεί μια ουσιαστική πράξη ανιδιοτελούς Προσφοράς και Αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο,

 έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην (1η για το 2016)  

63η Παντραπεζική Εθελοντική Αιμοδοσία

που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πολυιατρείου της στην Πάτρα

(Πατρέως 6, 4ος όρ., τηλ.: 2610-242.780 & 781),

την Τρίτη 26, την Τετάρτη 27 & την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

και ώρες 08:30 – 13:30 και 19:00 – 21:00.

 

Η Αιμοδοσία διοργανώνεται, για 32η συνεχή χρονιά,

από την Πνευματική - Πολιτιστική Λέσχη Τραπεζοϋπαλλήλων Πάτρας

και σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών

‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή,

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την Αιμοδοσία

 

1.       Αιμοδότης μπορεί να γίνει κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα από 18 έως 65 χρόνων.

2.       Η αιμοληψία είναι μία πράξη ακίνδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας.

3.       Η προσφερόμενη ποσότητα είναι μόλις το 1/20 της συνολικής ποσότητας που διαθέτει ο οργανισμός μας και αναπληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4.       Τα υλικά αιμοληψίας (βελόνα, ασκός, κ.λ.π.) είναι μίας και μοναδικής χρήσης και αποστειρωμένα, για απόλυτη υγειονομική ασφάλεια τόσο του αιμοδότη, όσο και του αιμολήπτη.

5.       Με την προσφορά αίματος, ο αιμοδότης ελέγχεται υποχρεωτικά για τυχόν ύπαρξη στο αίμα του μεταδοτικών ασθενειών (ηπατίτιδα, AIDS κλπ). Το Νοσοκομείο εγγυάται την αυστηρή διαφύλαξη του απορρήτου.

6.       Για προστασία του αιμολήπτη, ο αιμοδότης πρέπει να αποφεύγει τη λήψη φαρμάκων (ακόμα και ασπιρίνης), μία μέρα τουλάχιστον πριν την αιμοδοσία.

7.       Ο αιμοδότης εξασφαλίζει το δικαίωμα, όταν χρειαστεί, να έχει κάλυψη σε αίμα από το Νοσοκομείο συνεργασίας, για τον ίδιο καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του (μέχρι Α´ βαθμού συγγένειας).

8.       Ο αιμοδότης, πριν την αιμοληψία, θα πρέπει απαραίτητα να έχει καταναλώσει ένα πλήρες πρωινό.

Posted on 22-01-2016 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>