ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ΑΠΟ 12-06-2015

Μέλη Προεδρείου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κήπος Νικόλαος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Καρπέτας Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρούτζος Νίκος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΤΑΜΙΑΣ: Βίκας Γεώργιος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιαμπουράς Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: Χειμώνας Αντώνιος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

 

Τακτικά Μέλη (αλφαβητικά)


Βασιλάκος Φώτιος
 (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
Γέρουλας Αθανάσιος 
(T.Y.Π.Ε.Τ.)
Σταθάτου Άντζυ 
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
Καρυώτη Σοφία
 (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
Μανιάτης Σπυρίδων
 (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)
Τάτσης Ευάγγελος
 (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+